Adobe Community Help 3.5.23

Adobe Community Help 3.5.23

Adobe Systems Incorporated – Freeware –
ra khỏi 32 phiếu
Adobe cộng đồng giúp là một tập các dịch vụ web cung cấp hướng dẫn, cảm hứng, và hỗ trợ. Giúp đỡ cộng đồng kết hợp nội dung từ Adobe giúp, hỗ trợ, Adobe TV, Trung tâm thiết kế, phát triển kết nối, diễn đàn và cộng đồng trực tuyến nội dung để bạn có thể dễ dàng tìm thấy các nguồn lực tốt nhất và cập nhật mới nhất. Giúp đỡ cộng đồng cho phép bạn đóng góp nội dung và thêm ý kiến để tất cả các nguồn tài nguyên học tập trên Adobe.com.

Tổng quan

Adobe Community Help là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.006 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Community Help là 3.5.23, phát hành vào ngày 27/01/2012. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 23/10/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 3.0.0.400, được sử dụng bởi 45 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Community Help đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Adobe Community Help đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Community Help!

Cài đặt

người sử dụng 7.006 UpdateStar có Adobe Community Help cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản